C programlama dilini kullanarak kenar uzunluğu klavyeden girilerek karenin çevresi ve alanını hesaplayan program aşağıdadır

#include <stdio.h>
main(){

float kenar,cevre,alan;  //Değişken

printf(“Karenin Kenar uzunluğunu giriniz”);  //Printf : Ekrana yazı yazmak için kullanılır 
scanf(“%f”,&kenar); //Bir değişkenin değerini yazdırırken kullanılır

cevre=4*kenar;   // =atama operatörü’dür sağ taraftaki ifadeleri hesaplayım sağ tarafa atar
alan=kenar*kenar;
printf(“Karenin çevresi = %f , Karenin alanı = %f”,cevre,alan);

}