Birden çok verinin (değişkenin) bir araya getirilmesiyle oluşturulan kod bloklarına C dilinde bir yapı (structure) adı verilir.

 

 

 

#include <stdio.h>

struct kitap{

char yazar[50];
char baslik [50];
float fiyat;

}a;

main(){

printf(“yazari giriniz “);
gets(a.yazar);
printf(“baslik giriniz “);
gets(a.baslik);
printf(“fiyat giriniz “);
scanf(“%f”,&a.fiyat);

printf(“yazar %s\n”,a.yazar);
printf(“baslik %s\n”,a.baslik);
printf(“fiyat %s\n”,a.fiyat);
}

 

 

BAŞKA BİR ÖRNEK ,

 

#include <stdio.h>

struct adres{
char mahalle[50];
char sokak[50];
int no;
char ilce[40];
char sehir[40];
int postakodu;

};

struct kayit{

char ad[60];
struct adres adr;
int telefon;

};

main(){
struct kayit kisi1={“yusuf”,{“atakoy”,”değirmen”,22,”bakırkoy”,”istanbul”,38907},545219000};

printf(“ad soyas = %s”,kisi1.ad);
printf(“adres = %s”,kisi1.adr.sokak);